Attentioner Terapi Programı

Tayfun ile dikkatimi topluyorum!

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı, 7-14 yaş çocukların dikkat ve ilgili tüm 
yürütücü işlevlerini etkili bir biçimde iyileştiren bireysel ve grup terapi programıdır.

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programından önce, ön test olarak her çocuğa Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik, Hiperaktivite performansları ölçülmek üzere MOXO Dikkat Testi uygulanır. 
15 hafta sonunda dikkat testi tekrar edilerek gelişim takibi yapılır. Attentioner’a katılan bütün çocukların bu performanslarında gelişmeler kaydedilmiştir. 

15 seanslık Attentioner Dikkatimi Topluyorum Programı ile çocuklarınızın; 

✓ Çocukların, dikkatlerini daha iyi toplamaları ve sürdürebilmeleri sağlanır. 

✓Kendi başlarına problem çözme yetenekleri desteklenir.

✓Sorun çözme becerisi ve öfke kontrolü sağlanır. 

✓Sonuç olarak programla kazanılan beceriler günlük hayata özellikle de okul yaşamına adapte edilir.

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum’un en önemli özelliği ve farkı teknolojik materyallerin kullanılmasıyla birlikte çoğunlukla kalem ve kağıt üzerinde yapılan egzersizlerden oluşmasıdır. 
Böylelikle çocuklar oturumlar esnasında edindikleri becerileri günlük yaşamalarına ve akademik beceri gerektiren alanlara adapte edebileceklerdir.

Attentioner’ın içeriğinde hemen hemen her hafta için bir ödev vardır ve bu ödevleri yapmaktan ve terapiye getirmekten çocuklar sorumludur. Attentioner sayesinde çocuklar ödevlerini zamanında yapma ve getirme sorumluluğu edinirler. 

Neden Attentioner?

✓Dikkat problemi yaşayan çocuklar en küçük seslerde bile yapmış olduğu görevlerden koparlar. Attentioner’ın içeriğindeki egzersizlerle çocuklara dikkatini dağıtacak uyaranlara tepkisiz kalma ve görevini (ödev, ders çalışma) tamamlama becerisini edindiririz.

✓Attentioner’daki egzersizlerle çocuklar dikkat dağıtan uyaranlar eşliğinde, eş zamanlı hem İşitsel Hem de Görsel Dikkatlerini geliştirmeyi öğrenirler. Bu da daha iyi odaklanmalarını ve sağlar.

✓Attentioner programı sayesinde çocuklar dikkatlerini dağıtan unsurlara tepkisiz kalmayı öğrenerek, zamanı iyi kullanma ve görevini tamamlama becerisini edinmektedir.

✓Attentioner’daki egzersizlerle çocuklar, edindikleri bilgileri daha iyi öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde hatırlamayı kolaylaştırmaktadır! 

✓Attentioner’daki egzersizlerle çocuklar, edindikleri bilgileri daha iyi öğrenme,  hafızada tutma ve gerektiğinde hatırlamayı kolaylaştırarak Uzun Süreli Hafızalarını da geliştirmiş olurlar.

✓Çalışma Hafızası merkezi bir yürütücü gibi işlev görmektedir. Merkezi Yürütücü hangi bilgilerin dikkate değer, hangilerinin görmezden gelineceğine karar veren bir denetleyicidir. Attentioner egzersizleriyle çocuğunuz, durum, uyarıcı, bilgiyi dikkat süzgecinden geçirmeyi öğrenerek Çalışma Hafızası’nı daha aktif şekilde çalıştırarak geliştirmeyi öğrenir.

✓Günlük sınıf ortamında hem deftere öğretmenin söylediklerini yazarken, bir yandan da öğretmenin açıklamalarını dikkatle dinlemek zorundadırlar. 
Attentioner’ın içeriğindeki egzersizler sayesinde çocuğunuz birkaç görevi aynı anda gerçekleştirebilme ve bunları motor becerilere dökebilmeyi öğrenirler.

✓Attentioner egzersizleri, Dikkatin odaklanabilmesi için gerekli olan hafıza, dikkat, hesaplama, hatırlama, dil, motor fonksiyon ve algılama becerilerini nörolojik çalışılarak odaklanmanın arka planındaki becerilerin geliştirilmesini sağlar!

✓Bölünmüş Dikkat aynı anda farklı uyarıcılarla ilgilenme ve tek seferde istenilen komutu yerine getirebilme becerisidir. Attentioner egzersizleriyle çocuğunuzun dikkat dağıtıcılar eşliğinde Bölünmüş Dikkati iyileştirilmiş olur.

✓Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum’un en önemli özelliklerinden biri de grup, takım çalışmasını teşvik etmiş olmasıdır.
Çocuklar grup içerisinde hem bireysel hem de grup olarak sorumluluk bilinci farkındalığıyla görev paylaşımı yapmayı, görevlerini yerine getirmeyi ve işbirliği içerisinde çalışmayı edinirler.

✓Özel Öğrenme Güçlüğü olan çocuklar özellikle Planlama, Sıralama, Ardıllık, Zamanlama becerilerinde sıkıntı yaşarlar ve Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum programı bu becerilerin geliştirilmesine de katkıda bulunur.

Add your thoughts

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Konuşun
Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz?